دسترسی سریع

3

3

4_2

10_1

لیست هزینه ها و خدمات
لیست هزینه های سایت
(انتخاب یکی از این لیست اجباری است)
عنوان هزینه ثبت نام + انتشار مقاله اول هزینه انتشار مقالات اضافی (مقاله دوم و به بعد) عملیات
ثبت نام مقاله اول حضوری دانشجو 6,000,000 ریال 2,400,000 ریال ثبت نام
ثبت نام مقاله اول غیر حضوری دانشجو 3,300,000 ریال 2,400,000 ریال ثبت نام
ثبت نام مقاله اول غیر حضوری آزاد 4,200,000 ریال 2,400,000 ریال ثبت نام
ثبت نام مقاله اول حضوری آزاد 8,000,000 ریال 2,400,000 ریال ثبت نام
لیست خدمات ویژه
(اختیاری)
عنوان هزینه عملیات
ثبت نام گواهینامه IQS انگلستان از موسسه TAP 2,000,000 ریال ثبت نام
هزینه بسته بندی و ارسال پستی 400,000 ریال ثبت نام
کنفرانس 1